Regelmatig geven wij workshops over verschillende onderwerpen, in kleine groepen maken we samen met u een verdiepingsslag in een specifiek onderwerp. Wij houden onze workshops altijd zo interactief mogelijk, zodat u hetgeen u leert ook eenvoudig kan omzetten naar de praktijk. Tijdens de workshops maken wij vaak gebruik van gastsprekers die aansluiten op het onderwerp dat we behandelen.

Natuurlijk houden we bij de keuze van de onderwerpen van onze workshops rekening met de actualiteiten en de wens van onze (vaste) klanten. Mocht u dus een idee of wens hebben voor een workshop dan horen wij dit natuurlijk graag van u. Wanneer er voldoende animo is voor het onderwerp dat u hebt aangedragen, organiseren wij deze workshop met u als special guest en krijgt u de workshop van ons kado.

Op onze website worden de geplande workshops vermeld, houd deze dus in de gaten.